Dijital reklamcılık, CPM, CPC ve CPA kavramları

Dünya, artık her alanda olduğu gibi reklamcılık alanında da dijitalleşmeye ve dönüşmeye gidiyor. İnsanların, İnternet’te geçirdiği zamanı her geçen gün artıyor ve günlük içeriklerinde İnternet ortamına aktarımının kolaylaşmasıyla birlikte dijital reklamcılık için çok büyük bir kitle oluşuyor. Vaktini İnternet ile geçiren milyonlarca kullanıcıya sunulan reklamların perde arkasında bazı metotlar kullanılarak gelir ve gider hesaplamaları yapılır. Bu hesaplamalar, dijital reklamcılık dilinde sıkça kullanılan bazı kavramlar ile yapılır. CPM, CPC, CPA …

Online Harcama

CPM (Cost Per Mille) nedir?

“Cost Per Thousand” olarak da bilinir. Bin gösterim başına maliyet olarak çevirisi yapılabilir. Dijital reklamcılıkta hesaplamayı bin gözlem değerini baz alarak yapar. Örneğin bir reklam veren, verdiği reklam için bir $6 CPM belirler. Verdiği reklam yayıncı aracılığıyla 2.500 tekil veya çoğul kullanıcıya gösterildiğinde, reklam verenin kasasından €6 x 2,5 = €15 çıkış yapacaktır. Bu reklam türü ile genellikle “Direct Link”, “Full Page” ve “Banner” reklam modellerinde karşılaşılır. Reklam verenler ve yayıncılar tarafından sıkça kullanılır.

CPC (Cost Per Click) nedir?

“Pay Per Click” olarak da bilinir. Bir tıklama başına maliyet anlamına gelmektedir. CPM’ye göre istatistiksel performansı daha düşük olmakla beraber tek kullanıcıdan genellikle daha fazla gelir getirir. Hesaplamayı bir gözlem ile yapar. Örnek verilmek istenirse, bir reklam veren, bir yayıncı kuruluşa verdiği “Banner” reklamı için, tıklama başına (CPC) €0.83 ödemeyi kabul etmiştir. Bu durumda reklam, ilk gösterim gününde 38 tıklama aldığı varsayılırsa reklam verenin kasasından ilk günde çıkacak para şu işlem ile bulunur : 38 x €0.83 = €31,54 . Bu reklam türü Google Adsense başta olmak üzere birçok reklam şirketinde sıkça karşılaşılır. Genellikle “Banner” reklam modeli ile kullanılır.

Reklam Alanları

CPA (Cost Per Action) nedir?

Aksiyon başına maliyet olarak tanımlanır. Performansa yönelik komisyon dağıtır. Direkt olarak kullanıcının, reklam verenin sayfasındaki ürünü satın almasını hedeflediği için CPM ve CPC türlerine göre istatistiksel olarak düşük veriler sağlasa da gelir açısında kat kat fazla para kazandırabilir. Örnek olarak reklam veren bir e-ticaret mağazası verilebilir. Mağazasındaki herhangi bir ürünün satışı sonucu yayıncı kuruluşa €27,41 ödeme yapacağı konusunda anlaştığı varsayılırsa, yayıncının gösterim yaptığı sayfadaki 4 kullanıcının bu ürünü satın aldığı durumda yayıncının kazancı 4 x €27,41 = €109,64 olur.