Endüstri 4.0 nedir ve endüstri 4.0 örnekleri

Endüstri 4.0 örnekleri veya kavramı, ilk defa Almanya’nın Hannover kentinde bir teknoloji fuarında telaffuz edildi. Endüstri 4.0 nedir sorusunun cevabı da burada netlik kazanmıştır. Almanya merkezli bir proje olması başta olmak üzere, günümüz bilişim teknolojilerinin sanayide aktif olarak rol almasını hedeflemektedir. Proje ile ilgili detaylar ve raporlamalar yine başka teknoloji fuarlarında da sergilendiği gibi devlet ortamına da sunulmuştur. Bu yeni endüstri stratejisinin tartışılması dünyada da dikkat çekmiştir. Nitekim bu endüstriyel yönelime 4. Sanayi Devrimi denilmiştir.

Endüstri 4.0 Üretim

Endüstri 4.0 teknolojileri

Endüstri 4.0 teknolojileri, temel şekilde 3 ana kavramla özetlenebilir. Nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber-fiziksel sistemler yapılarını geleneksel sanayi örnekleri ile bütünleştiren bu sistem, endüstride en az seviyede insan gücüne ihtiyaç duyulmasını sağlamaktadır. Nesnelerin interneti ile tüm nesnelerin bir internet bağlantısı ile kendi aralarında veri alışverişi gerçekleştirmesi ve koordineli bir şekilde çalışması sağlanır. Örnek olarak robotlar ve akıllı donanım sahibi nesneler gösterilebilir. Hizmetlerin interneti, internet üzerinden gerçekleşen hizmet ağı ve yazılım elemanlarını kapsar. Örnek olarak e-ticaret, bankacılık ve bulut teknolojisi verilebilir. Siber-fiziksel sistemler ise fiziksel bir ortamda alıcı ve verici donanımları ile sanal davranış ve özellik gösteren sistemleri içerir.

Endüstri 4.0 örnekleri

Günümüz endüstrisinde insan gücüne duyulan ihtiyacın büyük bir bölümünü teknolojik imkanları kullanan gelişmiş sistemler üstleniyor. Otonom robotların kullanıldığı akıllı fabrikalar ve siber sistemler örnek verilebilir. Endüstri 4.0 fabrika örnekleri ilk olarak Çin ve Almanya gibi sanayisi gelişmiş ülkelerde görülmüştür. Siemens, uzun yıllar önce sanayide dijitalleşme adımları atmıştır. Çin’de bir akıllı fabrikada kullanılan otonom sistemlerden oldukça yüksek verim alınmıştır. Ayrıca endüstri 4.0 örneklerinin gelişimiyle birlikte pazarlama 4.0 ve lojistik 4.0 gibi kavramlar da ortaya çıkmıştır.

Fren Disk Endüstri

Avantajları ve dezavantajları nelerdir?

İlk Sanayi Devrimi’nde buhar gücüyle insana duyulan ihtiyaç bir miktar azalmış ve üretimde verimlilik artırılmıştı. İkinci Sanayi Devrimi ile birlikte seri üretim başlamıştı. Üçüncü Sanayi Devrimi’nde ise teknoloji günlük yaşama entegre olmuş ve üretimde dijitalleşmenin temelleri atılmıştı. Son olarak Dördüncü Sanayi Devrimi’nde ise tamamen dijital bir şekilde üretim sağlanacağından üretimde hatanın çok düşük yüzdelere indirilmesi avantaj olarak gösterilebilir. Endüstri 4.0 prensiplerinden biri olarak da düşük enerji ve kaynak kullanımı, dolayısıyla düşük maliyetli üretimdir. Ancak tüm bu sistemlerin dijitale geçişinin zorluğu ve maliyeti en azından günümüz için bir dezavantaj halindedir. Ayrıca endüstriyel gelişim ile birlikte her ne kadar yeni sektörler oluşsa da, kendi sektörlerinde dönüşümü yaşayanların bir kısmının işsiz kalma durumu olacaktır.