Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi nedir?

Dünyada hızla gelişen bilimin sanayi üzerindeki etkisi ve Endüstri 4.0 adımları ile otomasyon teknolojisi önem kazanmıştır. Otomasyon, endüstride, teknik ve birçok sektörde komutlar ile otomatik bir şekilde hareket eden araçları, yani robotları kullanmaktır. Kontrol ve otomasyon teknolojisi ise bu işleyişin sürdürülebilirliği için üretilen çözümleri ve uygulamaları kapsayan alandır. Bu teknoloji günümüzde tıp, güvenlik, tarım, otomotiv sanayi gibi geniş bir alanda faaliyet göstermektedir.

Otomasyon Kontrol

Otomasyon nedir?

Herhangi bir sektörde insan gücü ile yapılan bir işin tamamının veya bir kısmının makine ve otonom sistem ile yapılmasına otomasyon denir. Dünyada ürüne olan talebin artması, üretim gücünü rekabete dayalı bir sistem haline getirmiştir. Bu nedenle otomasyon kullanılarak üretimde hız ve verimliliğin yüksek olması hedeflenmiştir. İnsan eliyle yapılan işe göre çok daha az kusurlu, hızlı ve kaliteli ürün çıkardığı için otonom sistemler tercih edilir. Ayrıca üretimdeki aksaklıkları, çeşitli sorunları ve verimi bilgisayar sistemli takip etmek, yönetimin işini oldukça kolaylaştırmaktadır. Otomasyon sistem cihazların kullanımı günümüze çok geniş bir sektör hacmine dağılmıştır. Örnek olarak otomotiv sanayinin üretim hatlarında araç parçalarının montajı ve boyaması gibi işlemleri otomatik bir şekilde gerçekleştiren robotlar gösterilebilir. Çeşitli sensör ve motorların birleşiminin bir yazılım ile yapılması sonucunda bu robotlar, eskiden insanların yaptığı ağır işleri bir düzen içerisinde gerçekleştirmektedir.

Bu sistemlerin avantajlarının yanı sıra dezavantajları da vardır. Bitmeyen enerji ile sürekli çalışma, hız, kaliteli ürün çıkarma gibi avantajları olduğu gibi; makine ve sistem maliyetinin yüksek olması, insana duyulan ihtiyacın azalması gibi dezavantajları da vardır.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü

Üniversitelerin Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi programlarından mezun olan bireyler, endüstride kullanılan otomasyon makine ve cihazların bakım, onarım ve kurulum becerileri ile iş hayatına girmiş olurlar. Bölümden mezun olan bireyler kontrol ve otomasyon teknikeri olarak imalat işletmelerinde görev yapabilmektedir. Ayrıca iki yıllık programı tamamlayanlar Dikey Geçiş Sınavı ile uygun olan lisans programlarına devam edebilmektedir.

Otomasyon Teknikeri

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Üniversitelerin ilgili bölümünde 4 yıllık eğitimini tamamlamış bireyler, endüstride otomasyon üretim gerçekleştiren sistemlerin çalışmasını denetlemede ve düzenlemede rol alırlar. Sistemin işleyişini kontrol eder, verimliliği artırır ve yeni teknolojiler geliştirirler.