Gemoloji nedir?

Belirli fiziksel ve kimyasal özellikleriyle veya nadir olarak bulunmalarıyla bazı yer cisimlerin süstaşı veya değerli taşlar denilmektedir. Gemoloji nedir sorusunun cevabı ise jeolojik araştırmalardaki değerli taşlarla ilgilenen, mineralojinin alt disiplini olan bilim dalıdır. Günümüzde bazı üniversitelerde anabilim dalı olarak veya taş ve metal işlemeciliği programları ile gemoloji eğitimi verilmektedir. Ayrıca bazı üniversiteler bünyesinde üniversite seçmeli ders (ÜSD) olarak da gemoloji eğitimi verilmektedir.

Şifalı Taşlar

Gemoloji nedir ve ne ile ilgilenir?

Gemolojinin ilgilendiği malzeme taşlardır. Gemologlar, değerli taşların sertlik, renk, doku, işlenebilirlik gibi özelliklerinin bilimsel bakış açısıyla sınıflandırılmasını yapar. Zaman zaman Türkiye gemoloji haritası üzerinden arkeolojik çalışmalar yapar, yer bilimindeki değerli ve yarı değerli mineralleri çeşitli özelliklerine göre tanımlar. Bunlara gemolojik analiz ve gemoloji testi uygular. Bu işlemi yapan uzman kişilere de gemolog denir. Gemoloji malzemeleri değerli taşlar olduğundan, gemologlar kuyumculuk ile birlikte çalışabilir. Değerli taşların incelenmesi konusunda akademik gemoloji eğitimi almış, uzman kişilerdir.

Gemoloji bölümü ve iş imkanı

Gemoloji bölümü için iyi el ve göz becerisi gereklidir. Gemolog seviyesindeki kişiler takı, mücevherat ve değerli taşlar konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca bu alanda akademik eğitimler, dersler ve sertifikalar almış kişiler için iş olanakları mevcuttur. Serbest olarak çalışabilir veya bir kuruma bağlı olarak takı ve mücevher sanayisinde, değerli taş uzmanı olarak veya gemoloji laboratuvarı personeli olarak iş yapabilirler. Bu kişiler mücevher konusunda oldukça yetkin kişiler olduğundan gelecekte ihtiyacın artacağından söz edilmekte.